Magical Kewpie Sauces

Kewpie mang tới cho bạn rất nhiều lựa chọn hương vị nước xốt, phù hợp với nhiều loại món ăn và mục đích sử dụng

For Family

Dressings
Mayonnaise series
Supplement food
All

Roasted Sesame sauce

Dressing Spicy Cheese

Dressing Caesar

Dressing Sesame Soy sauce

Dressing Roasted Sesame

Mayonnaise Japanese Style

Mayonnaise 1/2 (Reduced Fat)

Pepper sauce for bread

Mayonnaise Japanese Style 1/2 (Reduced Fat)

Cheese Flavored sauce for bread

Tar Tar sauce

Mayonnaise Sweet Taste

Chili and Mon An Viet sauce

Egg shell Calcium sauce

For Business

Mayonnaise: Function series
HORECA series
Vinegar series
Other sauces
All

Mayonnaise Base Type

Heat&Freeze-resistant Mayonnaise (NoMSG)

Heat&Freeze-resistant Tar Tar sauce (No MSG)

Mayonnaise Japanese Style (HORECA)

Mayonnaise Base Type (HORECA)

Sushi seasoning

Rice improver

Seasoning sauce for SHIMESABA

Salted Vinegar

BBQ sauce

TERIYAKI sauce

PIZZA sauce

Marinade Base Type

Tuna Spread