Rau Salad

Contact

We will be happy to answer your questions

Contact info

Customer service

1800 1707

Customer service

tvkh@kewpie.com.vn
Mua hàng
 • Mua hàng
 • Products’ information
 • Khác
-- Chọn mục đích --
 • Dùng cho gia đình
 • Kinh doanh sỉ lẻ
 • Kinh doanh nhà hàng
 • Xuất khẩu
 • Kinh doanh kèm Rong nho
 • Kinh doanh tiem banh
 • Dùng cho nhà máy
 • Khác
-- Chọn sản phẩm --
 • Dressing Roasted Sesame
 • Mayonnaise Japanese Style
 • Mayonnaise Sweet Taste
 • Mayonnaise Base Type
 • Mayonnaise Japanese Style 1/2 (Reduced Fat)
 • Mayonnaise 1/2 (Reduced Fat)
 • Tar Tar sauce
 • Pepper sauce for bread
 • Cheese Flavored sauce for bread
 • Chili and Mon An Viet sauce
 • Dressing Sesame Soy sauce
 • Dressing Caesar
 • Dressing Spicy Cheese
 • Roasted Sesame sauce
 • Egg shell Calcium sauce
 • Heat&Freeze-resistant Mayonnaise (NoMSG)
 • Heat&Freeze-resistant Tar Tar sauce (No MSG)
 • Mayonnaise Japanese Style (HORECA)
 • Mayonnaise Base Type (HORECA)
 • Sushi seasoning
 • Rice improver
 • Seasoning sauce for SHIMESABA
 • Salted Vinegar
 • BBQ sauce
 • TERIYAKI sauce
 • PIZZA sauce
 • Marinade Base Type
 • Tuna Spread
-- Chọn thành phố --
-- Chọn quận/huyện --
-- Chọn --
 • Quảng cáo online (Facebook, YouTube, các website...)
 • Quảng cáo ngoài trời
 • Quảng cáo và dùng thử sản phẩm ở siêu thị
 • Bạn bè, người thân giới thiệu
 • Khác
Submit
Phone